KP-1194 POL2147 (PS210) การเมืองไทยยุคปัจจุบัน

59฿

รายละเอียด

KP-1194  POL2147 (PS210) การเมืองไทยยุคปัจจุบัน

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556
ขนาด: กระดาษ A4

เจาะข้อสอบ 2/56

ข้อสอบ 4 ข้อเลือกทำ 3 ข้อ
เน้น แนวข้อสอบ – แนวคำตอบ

ราคา 59  บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G