KP-1186 POL4316 (PA326) การบริหารพัฒนากับประชาธิไตย

80฿

รายละเอียด

KP-1186  POL4316 (PA326) การบริหารพัฒนากับประชาธิไตย

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค 2/59
ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ