KP-1183 POL4184 (PS419) กระบวนการยุติธรรมการตำรวจ

80฿

รายละเอียด

KP-1183  POL4184 (PS419) กระบวนการยุติธรรมการตำรวจ

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค S/59
ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ