KP-1182 POL2146 (PS203) การปกครองส่วนภูมิภาค (อัตนัย)

80฿

รายละเอียด

KP-1182  POL2146 (PS203) การปกครองส่วนภูมิภาค (อัตนัย)

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค 2/59

 

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ