KP-1174 POL3315 (PA331) การบริหารงานในส่วนภูมิภาค

60฿

รายละเอียด

KP-1174  POL3315 (PA331) การบริหารงานในส่วนภูมิภาค

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ : – A4
2/59
อัตนัย 3 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

ราคา 60 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก