KP-1173 POL4383 บทบาทของท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยว

60฿

รายละเอียด

KP-1173 POL4383

บทบาทของท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยว

 

 

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม2560
ขนาด : A4

 

2/59
อัตนัย 4 ข้อ
-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

 

ราคา 60 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก