KP-1171 LI 211 สรุปเนื้อหา โดย Tutor กุ้ง

28฿

รายละเอียด

KP-1171 LI 211  สรุปเนื้อหา  โดย Tutor กุ้ง

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

 

เอกสารชุดนี้เหมาะสำหรับ

นักศีกษาที่เตรียมสอบและมีเวลาน้อย ได้ผลมาก

นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือไม่มีเวลาเข้าฟังการบรรยาย

ใช้อ่านทบทวน ย้ำและจับประเด็นสำคัญก่อนเข้าห้องสอบ

โดย..ติวเตอร์กุ้ง มือหนึ่งในด้านภาษาอังกฤษย่าน ม.รามคำแหง

แนวข้อสอบเก่าทุกภาคมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ