KP-1170 ENS3301 (EN 322) เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด โดย อ.เสาวลักษณ์

35฿

รายละเอียด

KP-1170 ENS3301 (EN 322) เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด โดย อ.เสาวลักษณ์

เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานวรรณคดี

 

เฉลยพร้อมเทคนิคการตอบและอธิบายคำตอบโดยละเอียด

รับประกันคุณภาพ ด้วยความเชื่อมั่นและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว