KP-1166 ENL 2001 (LI 200) เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด โดย อ.เสาวลักษณ์

43฿

รายละเอียด

KP-1166 ENL 2001 (LI 200) เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด โดย อ.เสาวลักษณ์

เฉลยพร้อมเทคนิคการตอบและอธิบายคำตอบโดยละเอียด

รับประกันคุณภาพ ด้วยความเชื่อมั่นและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว