KP-1163 LI 210 สรุปเนื้อหา โดย Tutor กุ้ง

30฿

รายละเอียด

KP-1163 LI 210 สรุปเนื้อหา โดย Tutor กุ้ง

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

 

เอกสารชุดนี้เหมาะสำหรับ

นักศีกษาที่เตรียมสอบและมีเวลาน้อย ได้ผลมาก

นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือไม่มีเวลาเข้าฟังการบรรยาย

ใช้อ่านทบทวน ย้ำและจับประเด็นสำคัญก่อนเข้าห้องสอบ

โดย..ติวเตอร์กุ้ง มือหนึ่งในด้านภาษาอังกฤษย่าน ม.รามคำแหง

แนวข้อสอบเก่าทุกภาคมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ