KP-1162 EN 230 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

32฿

รายละเอียด

KP-1162 EN 230 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

 

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว