KP-1161 EN 320 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

35฿

รายละเอียด

KP-1161 EN 320 สรุปฉบับพิเศษ  โดย อ.เสาวลักษณ์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

 

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว