KP-1147 EN 428 เฉลยข้อสอบภาคล่าสุด โดย อ. เสาวลักษณ์

25฿

รายละเอียด

KP-1147  EN 428 เฉลยข้อสอบภาคล่าสุด โดย อ. เสาวลักษณ์

English Tourism in Relaion to Thai Art and  Culture

เฉลยพร้อมเทคนิคการตอบและอธิบายคำตอบโดยละเอียด

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว