KP-1136 ENG2091 (EN 291) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

38฿

รายละเอียด

KP-1136 ENG2091 (EN 291) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานวรรณคดี

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว