KP-1135 ENL4603 (LI 499) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

42฿

รายละเอียด

KP-1135 ENL4603 (LI 499) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่าน

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว