KP-1130 EN 320 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

35฿

รายละเอียด

KP-1130 EN 320 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว