KP-1129 EN405 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

49฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

KP-1129 EN405 สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

 

การเขียนบทความและจดหมาย

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว