KP-1128 ENL3104 (LI 313) สรูปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

45฿

รายละเอียด

KP-1128 ENL3104 (LI 313) สรูปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

Introduction to Semantics

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว