KP-1125 ENG3101 เฉลยข้อสอบ ชุดพิเศษ ภาคล่าสุด โดย อ.เสาวลักษณ์

32฿

รายละเอียด

KP-1125 ENG3101 เฉลยข้อสอบ ชุดพิเศษ ภาคล่าสุด โดย อ.เสาวลักษณ์

General Conversation

 

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว