KP-1120 ENS4402 (EN 428) สรุปพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

48฿

รายละเอียด

KP-1120 ENS4402 สรุปพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

English  For  Guides II

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว