KP-1119 ENG2601 (EN 230) เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด อ.เสาวลักษณ์

45฿

รายละเอียด

KP-1119  ENG2601 เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด อ.เสาวลักษณ์

 

ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว