KP-1119 ENG2601 (EN 230) เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด อ.เสาวลักษณ์

45฿

รายละเอียด

KP-1119  ENG2601 เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด อ.เสาวลักษณ์

 

ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ