KP-1110 การพัสดุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

158฿

รายละเอียด

KP-1110 การพัสดุ  ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

 

จำนวน: 380หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

ราคา 158 บาท
จัดทำโดย HI-ED

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ