KP-1105 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ก.พ.) เจาะข้อสอบ

220฿

รายละเอียด

KP-1105 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ก.พ.) เจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

–ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

– นโยบายและแผนงาน

– การจัดทำแผนงาน โครงการ

– การบริหารแผนงาน โครงการ

– การติดตามประเมินผลนโยบาย โครงการ

–ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

– แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

– นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

ราคา 220 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “KP-1105 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ก.พ.) เจาะข้อสอบ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*