KP-1101 นิติกร3 (ใช้สอบทุกหน่วยงานราชการ)

250฿

รายละเอียด

KP-1101 นิติกร3 (ใช้สอบทุกหน่วยงานราชการ)

• ส่วนแรกสรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา

– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

• ส่วนที่ 2 คำถามพร้อมธงคำตอบแบบอัตนัย  ประมวลกฎหมายอาญา

– สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

– สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา

– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

– แนวข้อสอบแบบอัตนัย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาเคดามี

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ