KP-1060 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

270฿

รายละเอียด

KP-1060 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป 

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
• พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
• พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
• กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
• กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
• แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปี 2553
• ความรู้เกี่ยวกับ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
• ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
• เจาะข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
• แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน การจัดทำแผนโครงการและงบประมาณ ชุดที่ 1-6
• เจาะข้อสอบ หลักการบริหารงาน 2 ชุด
• เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สมอ.
• เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
• เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

 

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “KP-1060 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*