KP-1054 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง คู่มือสอบเข้าสาขาบริหารธุรกิจ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สรุป+ข้อสอบ

250฿

รายละเอียด

KP-1054 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง คู่มือสอบเข้าสาขาบริหารธุรกิจ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สรุป+ข้อสอบ 

สารบัญ
-ประวัติโรงงานยาสูบ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
-การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-ข้อสอบความรู้เรื่องเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
-เฉลยคำตอบ
-ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเศรษฐกิจ
-ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
-แนวข้อสอบ – ข้อสอบ
-เฉลยคำตอบ
-ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบการวางแผนธุรกิจ
-เฉลยแนวคำตอบ
-แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-เฉลยคำตอบ
-ตัวอย่างแนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบ การวางแผน การบริหารธุรกิจ
-เฉลยแนวคำตอบ
-แนวข้อสอบหลักการบริหาร
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบเฉพาะวุฒิการบริหารธุรกิจ
-เฉลยแนวคำตอบ
-แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง : บริหารธุรกิจ
-เฉลยคำตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ