KP-1051 โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง สายวิทยาศาสตร์(สาขาวิศวกรรม) วุฒิป.ตรี/ป.โท

220฿

รายละเอียด

KP-1051 โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง  สายวิทยาศาสตร์(สาขาวิศวกรรม) วุฒิป.ตรี/ป.โท 

สารบัญ
-ประวัติโรงงานยาสูบ
-พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509
-พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
-กฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
-ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ
-ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
-กลศาสตร์ ตัวอย่างข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม
-ระบบแรง กฎการเคลื่อนที่
-แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม เรื่องมวล ระบบแรง กฎการเคลื่อนที่
-ตัวอย่างข้อสอบพื้นฐานวิศวะ เรื่องการ เคลื่อนที่แนวต่างๆ
-แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวะ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวต่างๆ
-ตัวอย่างข้อสอบพื้นฐานวิศวะ เรื่องงาน พลังงาน กำลังงาน การดล โมเมนตัม
-เฉลยข้อสอบพื้นฐานวิศวะ เรื่องงาน พลังงาน กำลังงาน การดล โมเมนตัม
-ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
-เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
-แนวข้อสอบเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม
-เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
-ข้อสอบ-แนวข้อสอบ พื้นฐานทางวิศวกรรม
-เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
ราคา  220 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ