HI-257 รวมกฎหมาย เตรียมสอบเข้า ตำรวจ

140฿

รายละเอียด

HI-257 รวมกฎหมาย เตรียมสอบเข้า ตำรวจ

ประกอบด้วย
– พระราชบัญญัติ
– พระราชกฤษฎีกา
– ระเบียบ ก.ตร
– ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– กฎ ก.ตร
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
– คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

 

ราคา 140 บาท
จัดทำโดย HI-ED