GB-184 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) พัฒนาธุรกิจธนาคาร

250฿

รายละเอียด

GB-184 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) พัฒนาธุรกิจธนาคาร

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

ตอนที่ 2 ความละเอียดแม่นยำ

ตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ