GB-180 คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ระดับ 3

150฿

รายละเอียด

GB-180 คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ระดับ 3  

สารบัญ

ความรู้ความสามารถทั่วไป

– แนวข้อสอบเกี่ยวกับอนุกรม

– เฉลยแนวข้อสอบและวิธีคิด

– เฉลยแนวข้อสอบและวิธีคิด

– แนวข้อสอบแบบโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน

– เฉลยแนวข้อสอบและวิธีคิด แนวข้อสอบภาษาไทย

ชุดที่ 1 การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ

ชุดที่ 2 การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ

ชุดที่ 3 การตีความจากบทความสั้นๆ

ชุดที่ 4 การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ

ชุดที่ 5 การใช้คำและกลุ่มคำ

ชุดที่ 6 ข้อสอบรวมหลักภาษา

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ