GB-178 คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1

150฿

รายละเอียด

GB-178 คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1  

สารบัญ

 

ส่วนที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา คณิตศาสตร์

ส่วนที่ 2 รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ภาษาไทย

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ