E-BOOK เจาะข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) (ธ.ก.ส.) 2560

259฿

รายละเอียด

E-BOOK เจาะข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) (ธ.ก.ส.) 2560

จำนวน 404 หน้า

สารบัญ
ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
เฉลยแนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
เฉลยแนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบ เรื่อง อุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบ เรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์
เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
แบบทดสอบการเรียงลำดับข้อความ
แบบทดสอบการอ่านข้อความ สรุปความ ตีความ

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์
แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ