CA183 คู่มือเตรียมสอบ ธนาคาร (ธ.ก.ส) (ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ)

250฿

รายละเอียด

CA-183 คู่มือเตรียมสอบ ธนาคาร (ธ.ก.ส) (ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ)  

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)

– ความสามารถทางด้านความคิด คำนวณ (ด้านตัวเลข)

– การวงิเคราะห์ข้อมูล

– ความสามารถทางด้านเหตุผล ฯลฯ

 

ตอนที่ 2 วิชาความละเอียดแม่นยำ

– แนวข้อสอบของรูปภาพเกี่ยวกับด้านมิติสัมพันธ์

– แนวข้อสอบของรูปภาพเกี่ยวกับความสามารถด้านการรับรู้

– แนวข้อสอบของรูปภาพเกี่ยวกับด้านความจำ ฯลฯ

 

ตอนที่ 3 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

– ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ สังคม

– ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น

– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น ฯลฯ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ