CA-194 ชุดเจาะข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ใหม่ล่าสุด

250฿

รายละเอียด

CA-194 ชุดเจาะข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมชลประทาน
– เครื่องหมายกรมชลประทาน
– วิสยทัศน์/พันธกิจและค่านิยมของกรมชลประทาน
– ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน แบ่งตามลักษณะของต้นน้ำที่รับน้ำมาใช้
– การพัฒนาชลประทาน
– แผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485
– พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2497
– พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2507
– พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง(ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2518
– พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง(ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2530
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมชลประทาน
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคล
– ความหมายและขอบเขตของการบริหารงานบุคคล
– การพัฒนาบุคคลหรือทรัพยากรบุคคล
– แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่การปฏิรูประบบริหาราชการ
– แนวข้อสอบการบริหารงานและการจัดการทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบการบริหารงานและการจัดการทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบการบริหารงานและการจัดการทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “CA-194 ชุดเจาะข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ใหม่ล่าสุด”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*