BC-8065 คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กระทรวงยุติธรรม

280฿

รายละเอียด

BC-8065 คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กระทรวงยุติธรรม

สารบัญ
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง 2539
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 1
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 2
• เจาะข้อสอบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 244
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
• เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
• เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
• เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่ง
• เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BC-8065 คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กระทรวงยุติธรรม”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*