BC-8059 นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ

280฿

รายละเอียด

BC-8059 นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
-สายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
-ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาท้องถิ่น
-ระบบการเมืองท้องถิ่น
-การกระจายอำนาจ
-การมีส่วนร่วม และความสำคัญทางการปกครองท้องถิ่น
-การปกครองท้องถิ่นไทย
ส่วนที่ 3ความรู้นโนบายสาธารณะและการวางแผน
-นโยบายสาธารณะ
-การวางแผน
ส่วนที่ 4 การวางแผนโครงการท้องถิ่น
-แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนท้องถิ่น
-การวางแผนองค์กรปกครองท้องถิ่น
-แนวคิดหลักในการจัดทำแผนท้องถิ่น
-การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-แผนแม่บทชุมชน
ส่วนที่ 5 เจาะแนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
-อบจ. อบต. เทศบาล ฯลฯ
-แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบาย/แผนและโครงการ
ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
-เศรษฐกิจพอเพียง
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
ราคา 280 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BC-8059 นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*