BC-8041 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

260฿

รายละเอียด

BC-8041 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

สารบัญ
• ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ
• พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
– แนวข้อสอบ
• พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
• พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ
• พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
– แนวข้อสอบ
• พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 (มาตรา32 (5)-(8) มาตรา 43)
• กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479
– แนวข้อสอบ
• กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
– แนวข้อสอบ
• กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479
– แนวข้อสอบ
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบ
• อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
• กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
– แนวข้อสอบ
• ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
• จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์
• การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
• การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดในประเทศไทย
– แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ

 

 

ราคา 260 บาท

จัดทำโดย THE BEST CENTER

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BC-8041 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*