BC-8040 คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมการแพทย์

250฿

รายละเอียด

BC-8040 คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมการแพทย์

สารบัญ
• ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
– เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
• กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
– เจาะข้อสอบ
• การติดตามและประเมินผลกาปฏิบัติราชการ
– เจาะข้อสอบ
• ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BC-8040 คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมการแพทย์”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*