BC-8030 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

250฿

รายละเอียด

BC-8030 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

สารบัญ

– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

– พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

– ความรู้เกี่ยวกับเวชกรรมไทย

– ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมไทย

– ความรู้เกี่ยวกับการผดุงครรภ์ไทย

– ความรู้เกี่ยวการนวดไทย

– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

– เจาะข้อสอบเวชกรรมไทย

– เจาะข้อสอบเภสัชกรรมไทย ชุดที่ 1 ฯลฯ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ