BC-8029 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) กระทรวงสาธารณสุข

230฿

รายละเอียด

BC-8029 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) กระทรวงสาธารณสุข  

สารบัญ

 

– ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ

– ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

– ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

– ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพ

– ความรู้เกี่ยวกับนิติเวชและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

– เจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 1

– เจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 2

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ