BC-8028 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.

260฿

รายละเอียด

BC-8028 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.

 

ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขเบื้องต้น อาทิ

หลัการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน ฯลฯ

 

ผู้เขียน ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ