Sale!

BC-7496 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

260฿ 240฿

รายละเอียด

BC-7496  คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่    

      –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.                                                              

      –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.                                                                 

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539                                                                                                   

      –เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  

*พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                                                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙                                         

      –เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              

      –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                            

      –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                               

       –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                  

      –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                               

      เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                 

     –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                                      

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                                                       

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BC-7496 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*