BC-7387 เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความละเอียดแม่นยำ ธกส ออกใหม่ 2560 ข้อสอบ 1100 ข้อ

260฿

รายละเอียด

BC-7387 เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความละเอียดแม่นยำ ธกส ออกใหม่ 2560 ข้อสอบ 1100 ข้อ

สารบัญ

«  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) และ วิชาความละเอียดแม่นยำ

            1.1 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์

            1.2 การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

            1.3 ความสามารถทางด้านภาษาไทย

            1.4 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์และความละเอียดแม่นยำ

            1.5 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

*  เจาะแนวข้อสอบรวม ปี 2560  รวม 995 ข้อ

เพิ่มเติมข้อสอบมิติสัมพันธ์และความละเอียดแม่นยำ      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ