Sale!

BC-6847 คู่มือสอบนายช่างเทคนิค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

260฿ 243฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-6847  คู่มือสอบนายช่างเทคนิค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

*ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่                   

*งานด้านไฟฟ้า

            –เจาะข้อสอบงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

*งาน ด้านเครื่องกล

            เจาะข้อสอบ งานด้านเครื่องกล

            –เจาะข้อสอบ งานด้านเทคนิคอุตสาหกรรม

            –เจาะข้อสอบ งานด้านช่างยนต์

            –เจาะข้อสอบ งานด้านช่างกลโรงงาน

*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

            เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์

            –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 1

           –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 2      

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

            –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

            –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง

            –เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

            –  เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ