Sale!

BC-6717 คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวส. ปวช. ใช้สอบทุกตำแหน่ง

250฿ 225฿

เจาะข้อสอบทุกเรื่องที่่ออกสอบ

รายละเอียด

BC-6717  คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวส. ปวช. ใช้สอบทุกตำแหน่ง
เจาะข้อสอบและเนื้อหา

  «   ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

  «  ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ

                        เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด

 «  โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยอธิบาย

 «  เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก

 «  เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม                           

 «   เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง

 «  แนวข้อสอบการอ่านคำ                                      

 «  แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด  และเขียนผิด                                    

 «  แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ                                    

 «  แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ

 «  มิติสัมพันธ์

 «  ความรู้และเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test)

 «  การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

 «  การวัดบุคลิกภาพ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ