Sale!

BC-6465 คู่มือสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา

250฿ 225฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-6465  คู่มือสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา

ประกอบด้วยเนื้อหา ความรู้ที่กำหนดในการสอบและเจาะข้อสอบ

* ประวัติกรมอุตุนิยมวิทยา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                          

*ฟิสิกส์เกี่ยวกับเวกเตอร์
*แรงและสมดุลของแรง

* จลศาสตร์  พลศาสตร์  งานและพลังงานกลศาสตร์

– 
แนวข้อสอบ    *คลื่น                                                                                                                                                  –  แนวข้อสอบ
* เทอร์โมไดนามิกส์

–  
แนวข้อสอบ

*พีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์

         – แนวข้อสอบ
*แคลคูลัส
      

         –  แนวข้อสอบ

* เรขาคณิตวิเคราะห์
แนวข้อสอบ

*ความน่าจะเป็น
– 
แนวข้อสอบ  

* สถิติ
*ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
–    
Structure
–  
Vocaburlary

        –   Reading  Comprehension

         – แนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยา

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ