Sale!

BC-6380 คุ่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ใหม่ล่าสุด

270฿ 243฿

เจาะข้อสอบ ใหม่ล่าลุดปลายปี 59

รายละเอียด

BC-6380  คุ่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ใหม่ล่าสุด

เจาะข้อสอบทั้งเล่ม

 Ÿ  แนวข้อสอบภาษาไทย             

                    –  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  1
–  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  2
–  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  3
–  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  4
–  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  5
–  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  6
–  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  7

        Ÿ  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                     

                   –  เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

                   –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1

                   –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2

                   –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 3

                   –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 4

                   –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 5

                   –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 6

                   – เจาะแนวข้อสอบ ให้ฝึกทำ      

  Ÿ  แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                                                             –  สรุปข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันอัพเดทล่าสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2559

                 –   เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิศาสตร์

                 –  การทหารของไทย

                 – เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป(ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย)  

                  –  เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง   81 ข้อ


 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ