Sale!

BC-6274 เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม

280฿ 252฿

รหัสสินค้า: ฺBC-5376 เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม ม.6 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

สอบนายสิบตำรวจ BC-6274  เจาะข้อสอบ นายสิบตำรวจสายปราบปราม ม.6

เนื้อหาการ สอบนายสิบตำรวจ ประกอบด้วย

คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ในเล่มประกอบด้วย

*  วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและเหตุผล
ตะลุยโจทย์  365 ข้อครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกสอบนายสิบตำรวจ
–  เฉลยพร้อมอธิบาย  365  ทุกข้อ

*  วิชา ภาษาไทย
–  ตะลุยโจทย์  พร้อมคำอธิบาย  130  ข้อ
*  วิชาภาษาอังกฤษ
–  ตะลุยโจทย์  พร้อมคำอธิบาย
*  เจาะข้อสอบควารู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
*  เจาะข้อสอบกฎหมายที่่ประชาชนควรรู้
–  สรุปการเมืองไทย
–  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
–  รํฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบัยฃบชั่วคราว)  พ.ศ. 2557
–    เจาะข้อสอบ ครม.  รัฐบาลประยุทธ์
*  สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
*  ตะลุยโจทย์  พร้อมคำอธิบาย
*   และหลักธรรมภิบาล


ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ