Sale!

BC- 6137 เจาะข้อสอบโรงเรียนนักเรียนจ่าอากาศ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

250฿ 225฿

เจาะข้อสอบ

รายละเอียด

 

BC-6137
เจาะข้อสอบ

นักเรียนจ่าอากาศ

วุฒิ ม.6

ทั้งเล่มเป็นการเจาะข้อสอบเก่าที่ผ่านมา

ประกอบด้วย


หมวดวิชาคณิตศาสตร์
– วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2558 พร้อมเฉลยอธิบาย
– วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2557 พร้อมเฉลยอธิบาย
– วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2556 พร้อมเฉลยอธิบาย
– วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2555 พร้อมเฉลยอธิบาย
– วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2554 พร้อมเฉลยอธิบาย

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
– วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2558 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2557พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2556 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2555 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2554 พร้อมคำเฉลยอธิบาย

หมวดวิชาภาษาไทย
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ปี 2558 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ปี 2557 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ปี 2556 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ปี 2555 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ปี 2554 พร้อมคำเฉลยอธิบาย

หมวดวิชาสังคมศึกษา
– เจาะข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปี 2558 พร้อมเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปี 2557 พร้อมเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปี 2556 พร้อมเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปี 2555 พร้อมเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปี 2554 พร้อมเฉลยอธิบาย

หมวดวิฃาภาษาอังกฤษ
– เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2558 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2557 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2556 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2555 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2554 พร้อมคำเฉลยอธิบาย

 

ราคา พิเศษ 250 บาท


จัดทำโดย……..ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ