Sale!

BC-6113 คู่มือเตรียมสอบนายสิบทหารบก เล่มใหม่

270฿ 243฿

ประกอบด้วยเจาะสรุปเนื้อหา และข้อสอบ

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายสิบทหารบก
               ออกใหม่

ประกอบด้วย
–  สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นเรื่อง ๆ

-วิชาคณิตศาสตร์
-ข้อสอบชุดที่ 1
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 1
-ข้อสอบชุดที่ 2
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 2
-ข้อสอบชุดที่ 3
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 3
-ข้อสอบชุดที่ 4
     -เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 4

    -วิชาวิทยาศาสตร์
-ข้อสอบชุดที่ 1
-ข้อสอบชุดที่ 2
-ข้อสอบชุดที่ 3
-ข้อสอบชุดที่ 4
-ข้อสอบชุดที่ 5
-ข้อสอบชุดที่ 6
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 1
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 2
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 3
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 4
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 5
-เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 6

  –   วิชาภาษาไทย
-ข้อสอบชุดที่ 1
-ข้อสอบชุดที่ 2
-ข้อสอบชุดที่ 3
-ข้อสอบชุดที่ 4
-ข้อสอบชุดที่ 5
-ข้อสอบชุดที่ 6
-ข้อสอบชุดที่ 7
-วิชาภาษาอังกฤษ
-ข้อสอบชุดที่ 1
-ข้อสอบชุดที่ 2
-ข้อสอบชุดที่ 3
-ข้อสอบชุดที่ 4
–  สรุปเจาะเนื้อหาไวยากรณ์

   ราคา พิเศษ 250  บาท

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ